De arbeidsmarkt van de toekomst

In een tijd van digitalisatie blijft de menselijke maat het allerbelangrijkste

We kunnen als werkgever niet stil blijven staan. Een periode vol veranderingen ligt voor en achter ons. In de manier waarop we met elkaar werken is veel veranderd. Denk aan hybride werken door corona, maar ook de adoptie van digitalisatie en kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI). Ook voor Flexprof betekent dit dat we ons moeten aanpassen en doorontwikkelen. Want stilstaan is geen optie. Gelukkig staan we bij Flexprof ook niet graag stil en kijken we graag vooruit. Daarom werpen we in dit artikel met elkaar een blik op de toekomst.
 

Digitalisatie neemt de werkplaats over

Ook wij zien dat digitalisatie met een steeds sneller tempo onze werkplaats/plek overneemt. Al in het begin van de coronacrisis werd er geschreven over de mogelijk positieve uitwerking van deze crisis op de digitalisering van onze werkomgeving. Ook het consultancybureau Mckinsey, behorende tot de top consultancybureaus van deze wereld, schrijft in hun rapport over de toekomst van werk na de coronacrisis. Ook zij constateren dat de overgang naar op afstand werken en de adoptie van automatisatie en AI hierdoor is versneld. De adoptie van AI ondervindt de grootste versnelling volgens het onderzoek van McKinsey in werkgebieden met veel menselijke interactie zoals zorg. Daarnaast zien we ook een trend waarin het aantal flexibele professionals de laatste jaren sterk stijgt, wat leidt tot een zogenoemde Gig Economy.

Die Gig Economy past bij Flexprof. Met het verschil dat mensen bij ons in dienst komen of een langdurig project aannemen. Ze krijgen vanuit dat dienstverband de kans om voor verschillende opdrachtgevers en op verschillende projecten te werken. Meerdere factoren speelden mee in de versnelde groei van de Gig Economy, zoals de economische crisis in 2008, waardoor veel mensen werkloos werden en daardoor zochten naar tijdelijk werk om inkomen te genereren. Daarnaast maakte de groei in de digitale infrastructuur het gemakkelijk voor de ‘gig werknemer’ om overal ter wereld werk te vinden. Echter blijft het voor werknemers uit Nederland en België belangrijk om een bepaalde basis en zekerheid van een werkgever te krijgen. Een detacheerder of projectbureau biedt op dat gebied het beste van beide werelden. Zekerheid met een grote mate van flexibiliteit in gebondenheid.
 

De toekomst van de arbeidsmarkt

Geschat wordt dat ongeveer 59 miljoen banen binnen de Europese Unie op korte termijn geconfronteerd kunnen gaan worden met een vermindering in uren, loon of ontslag. De sectoren waar het gevaar op deze effecten het grootst is, is in de klantenservice & sales, voedingsdiensten en beroepen in de bouw. Bij Flexprof merken we deze trend in de Nederlandse bouwsector echter niet, de vraag naar mensen is nog steeds zeer hoog. Een ander effect is dat de verdeling van de beschikbare banen meer geografisch geconcentreerd zal zijn. De afgelopen 10 jaar droegen de meest dichtbevolkte gebieden 35 procent mee aan de groei van de totale hoeveelheid banen in de EU, in 2030 kan dit opgelopen zijn tot 50 procent. Tussen 2011 en 2018 woonde ongeveer 20 procent van de Europeanen in een gebied met een krimpende banenmarkt. In 2030 is de verwachting dat dit 40 procent zal zijn.

Een andere belangrijke verandering op de arbeidsmarkt is dat organisaties steeds meer gaan kijken naar hoe ze hun werknemers en capaciteiten, verder kunnen ontwikkelen. Maar ook de manier van zoeken naar nieuw talent is veranderd. In een tijd van digitalisatie blijft de menselijke maat het allerbelangrijkste. Niet voor niets blijken organisaties met een goed talentmanagement beleid veel beter te presteren. Een van de kernwaarden van Flexprof is betrokkenheid, daarin zien we voor ons de plicht om goed voor onze medewerkers te zorgen, ze te voorzien van antwoorden op vragen, ze te ondersteunen waar nodig en ze helpen verder te groeien.
 

Mens en technologie gaan steeds meer samenwerken

Zoals eerder genoemd zullen organisaties hun processen steeds meer automatiseren. Mensen gaan dus steeds meer samenwerken met technologie. Vanwege deze nieuwe samenwerking en de versnelling in digitalisatie, wordt de tijdspanne voor werknemers om verder te leren en up-to-date te blijven steeds korter. Dit vraagt extra inspanning van alle betrokkenen. Echter, als het een organisatie lukt om mensen succesvol samen te laten werken met slimme machines, dan kunnen zowel de machines als de werknemers hun sterktes aanvullen en zo de grootste vooruitgang boeken qua prestaties.

Uiteindelijk zien organisaties veel uitdagingen, of dat nu in de vorm van een pandemie, oorlog of een nieuwe opkomende technologische ontwikkeling is. Daarom is het belangrijk dat bedrijven weten hoe ze moeten reageren op deze veranderingen in het speelveld.

De Harvard Business Review benoemt drie fases die organisaties de afgelopen periode met veel verandering hebben doorlopen. Als eerste kwam de reactie op het veranderde werkgevers/arbeidslandschap. Daarna kwam de herstelfase waarin werd gereflecteerd en nagedacht over hoe de organisatie sterker uit deze crisis en volgende crisissen zou kunnen komen. In fase drie ging het er juist om hoe de organisatie kan bloeien in dit veranderde werkgevers- en arbeidslandschap. Ook hier wordt de menselijke maat genoemd als belangrijkste pijler. Het doel van een organisatie hierin zou moeten zijn om een visie te creëren die focust op de creativiteit die bestaat binnen een bedrijf onder de werknemers en zo blijvende waarde te creëren voor de organisatie.

Het is daarom van belang om als werkgever te blijven investeren in de vaardigheden en kennis van onze collega’s. In ons dagelijkse werk nemen wij dit zeer serieus. Wij zijn altijd in gesprek met collega’s die voor ons werken om te zien hoe we kunnen helpen in het future proof houden van hun kennis en vaardigheden. Daarnaast houden we met een scherp oog de marktontwikkelingen in de gaten. 
 

Geïnteresseerd in jouw toekomst?

Na het lezen van dit vooruitzicht de motivatie gekregen om ook na te denken over de toekomst van jouw persoonlijke carriere? Neem contact met ons op, dan horen we graag wat jouw ambities zijn en werpen we samen met jou een blik op jouw toekomst!

Contacteer ons!